VFR frazeologie - ukázka letu

Tento dokument ukazuje typickou radiokorespondenci VFR letu z Liberce do Prahy-Ruzyně a zpět. Přepis je striktně dle reálných postupů, avšak pro účely simulovaného létání se v několika maličkostech od skutečnosti budeme lišit - je to dáno především tím, že není reálné obsadit všechny potřebné ATC pozice. Příslušné odlišnosti budou uvedeny v komentářích po straně přepisu komunikace.

Hned úvodem je třeba říci, že VFR let není možné uskutečnit kdykoliv. Pokud odhlédneme od speciálních VFR letů, je možno lítat jen v případě, že jsou splněny jistá meteorologická minima, kterým se říká VMC (Visual Meteorological Conditions). Konkrétní ICAO definice VMC je k dispozici v Training Packu, zjednodušeně se dá říci, že za VMC jste schopni letět tak, abyste měli neustále vizuální kontakt se zemí (tj. nesmíte létat v mracích a nad nimi) a dohlednost je větší než 5 kilometrů. Pro noční VFR lety jsou minima ještě o něco přísnější.

Let LKLB LKPR

AC:Liberec info, OK-MNH, dobrý den V případě simulovaného létání nemůžeme očekávat, že bude online Liberec AFIS. Kontaktujeme tedy stanoviště Praha Radar, kde dostaneme další instrukce. Při malém provozu nám pravděpodobně Praha Radar poskytne stejný servis jako AFIS. Naopak při hustém provozu nás pravděpodobně požádá, ať jej kontaktujeme až po vzletu, po vystoupání do nějaké hladiny, či přeletu nějakého bodu.

Všiměte si, že pilot AFIS o nic nežádá a AFIS pilotovi nic nepovoluje. Vše je jen na úrovni výměny informací. AFIS nedisponuje radarem, má s letadly pouze vizuální kontakt (někdy ani to ne). Rozhodně nezajišťuje separaci mezi letadly - ta je u VFR letu plně v rukou pilota.

AFIS: ONH, Liberec info, dobrý den, dávejte
AC: Liberec info, ONH, před hangárem po nahození, činnost navigační let Liberec Praha-Ruzyň Liberec, přepokládaný navrat v 1600, dvě osoby na palubě, vytrvalost 3:00.
AFIS: ONH, rozumím, dráha v používání 16, vítr 200 stupňů 6 knotů, QNH 1023, okruhy levé, letiště bez provozu
AC:Dráha v používání 16, okruhy levé, QNH 1023, ostatní přijali, pojíždíme na vyčkávací dráhy 16, ONH
AFIS: Liberec info
AC: ONH vstupuji na dráhu 16 a provedu vzlet
AFIS: "dvojité zaklíčování"
AC: ONH po vzletu a pokračuji levou zatáčkou nad letiště a do Prahy-Ruzyně
AC: Liberec info, ONH na úrovni Ještědu, opouštíme zónu AFIS, naslyšenou
AFIS:Rozumím, naslyšenou

AC: Praha info, OK-MNH, dobrý den Praha Info už poskytuje základní radarové služby, a tak je pilotu přidělen odpovídač. Stále však platí, že jsou poskytovány pouze informace o provozu, ne plné vektorování a zajišťování rozestupů.

V případě simulovaného létání dáváme přednost variantě s letovým plánem, pro větší přehlednost. Letový plán může však být velmi jednoduchý: Typ letadla, počáteční a cílové letiště a typ letu (tady VFR).

PR INFO:OK-MNH, Praha info, dobrý den, dávejte
Varianta bez letového plánu:
AC: OK-MNH, Z-142, aeroklub Liberec, poloha obec Světlá pod Ještědem, bez letového plánu, výška 3500 feetů , na trati z Liberce do Prahy-Ruzyně, vstupní bod Velvary očekávám ve 38.
Varianta s letovým plánem:
AC: OK-MNH, podle letového plánu , poloha obec Světlá pod Ještědem, výška 3500 feetů, vstupní bod Velvary očekávám ve 38.
PR INFO:OK-MNH, rozumím, odpovídač 3307
AC: Odpovídač 3307, OK-MNH
PR INFO:OK-MNH, radarový kontakt, pokračujte na Velvary
AC: Rozumím a pokračuji na Velvary, OK-MNH
AC: Praha Info, OK-MNH, na úrovni Řípu, přecházím na frekvenci ATIS 122.15, a poté Ruzyně Info 118.3, děkuji a naslyšenou
PR INFO:OK-MNH, rozumím, naslyšenou

AC: Ruzyně info, OK-MNH, dobrý den Vstupní bod do CTR (v našem případě Velvary) je místo, kudy VFR provoz vlétne do řízeného okrsku letiště. Názvy vstupních bodů, stejně jako jejich vizuální definice a souřadnice jsou součástí AIP. Pro Ruzyni jsou to Velvary, Beroun, Kačice a Radotín, podrobnosti viz AD 2-LKPR-23 a LKPR Visual Approach Chart.
RU INFO:OK-MNH, Ruzyně info, dobrý den, dávejte
AC: Ruzyně info, OK-MNH, za tři minuty vstupní bod Velvary,odpovídač 3307, informace B, QNH 1022
RU INFO: OK-MNH, radarový kontakt, info B, v CTR výška maximálně 2000 feet, QNH 1022, po Velvarech pokračujte Brandýsek a očekávejte dráhu 24
AC: Po Velvarech pokračuji na Brandýsek, maximálně 2000 feet, 1022 a dráha 24, OK-MNH
RU INFO: OK-MNH, přejděte na věž 118.1, naslyš
AC: Věž 118.1, díky naslyš, OK-MNH

AC: Ruzyně věž, OK-MNH, dobrý den, za minutu Brandýsek. Pro VFR let samozřejmě nepřichází v úvahu jiné než vizuální přiblížení. Proto je třeba i v simulátoru již před odletem zkontrolovat počasí (především oblačnost a dohlednost) na cílovém letišti. Pokud například bude v Praze mlha s dohledností 300 metrů, potom vám řídící doporučí náhradní letiště pro přistání (u VFR letu je to často návrat "domů"). Viz informace o "VMC" výše.

Pilot nejdříve nalétne "base leg" tj poletí kurzem kolmým na kurz osy dráhy a poté zatáčkou na finále.

Pilot zůstává zodpovědný za seperaci od ostatních letadel!

TWR: ONH dobrý den, pokračujte do pravého base legu dráhy 24,
AC: Pokračuji do pravého base legu 24, ONH
TWR: ONH na krátkém finále CSAB737, visuální kontakt?
AC: 737 na finále vidím, ONH
TWR: ONH pokračujte na finále dráhy 24
AC: Na finále dráhy 24, ONH
AC: ONH finále dráhy 24
TWR: Přistání na dráhu 24 povoleno, vítr 230 stupňů, 5 knotů
AC: Povoleno přistání na dráhu 24, ONH
AC: ONH po přistání, taxiway C
TWR: ONH přejděte na Ground 121.900, naslyš
AC: Ground 121.900, naslyš, ONH

AC: Ruzyně ground, OK-MNH, dobrý den, taxiway C VFR lety mohou očekávat stojánku na odbavovací ploše jih (apron South).
GND: ONH, Ruzyně ground, dobrý den, pokračujte za Folow Me, taxiway C, L, P stojánka B12
AC: Za Folow Me, C, L, P stojánka B12, ONH

Let LKPR LKLB

AC: Ruzyně delivery, OK-MNH, dobrý den Při zpáteční cestě bude odlet poněkud komplikovanější, protože jsme na mezinárodním letišti, kde je provoz řízen poněkud striktněji, než v případě strejdy AFISáka v Liberci.

V případě simulovaného létání bývá k dispozici Ruzyně Delivery jen vyjímečně. Kontaktujte "nejbližšího vyššího" řídícího, tj v pořadí Ground, Tower, Approach, Radar.

DEL: OK-MNH, Ruzyně delivery, dobrý den, dávejte
Varianta bez letového plánu:
AC: OK-MNH, Z-142, Aeroklub Liberec, stojánka B12, informace D, QNH 1023, žádám o povolení k VFR letu do Liberce bez letového plánu, výstupní bod Velvary
Varianta s letovým plánem:
AC: OK-MNH, stojánka B12, informace D, QNH1023, žádám o povolení k VFR letu do Liberce
DEL:OK-MNH, povolen do Liberce, dráha 31, po vzletu maximálně 2000 feet a očekávejte přímo na Velvary, odpovídač 3313, informace D správná, čas 15, nahození povoleno
AC:Povolen do Liberce, dráha 31, maximálně 2000 feet a očekávám přímo na Velvary, odpovídač 3313, čas 15, nahození povoleno, OK-MNH
DEL:OK-MNH, správně, naslyšenou
AC:Díky, naslyšenou, OK-MNH

AC:Ruzyně ground, OK-MNH, dobrý den, stojánka B12, připraven k pojíždění POZOR! Pilot dostal pojíždění jen po R, tzn. není možné odbočit na L a pokračovat směrem k začátku vzletové dráhy. ATC jej posílá na vyčkávací místo dráhy 31 na křižovatce s pojížděcí R.
GND:OK-MNH, Ruzyně ground, dobrý den, pojíždějte po R na vyčkávací dráhy 31
AC:Po R na vyčkávací dráhy 31, OK-MNH
AC:OK-MNH na vyčkávacím místě R dráhy 31
GND:OK-MNH, přejděte na věž 118.100, naslyšenou
AC:Věž 118.100, naslyšenou, OK-MNH

AC:Ruzyně věž, OK-MNH na vyčkávacím místě dráhy 31, připraven ke vzletu Piloti celkem často zapomínají potvrdit číslo dráhy, ze které mají povolen vzlet. Předpisy to ale vyžadují.
TWR:ONH, Ruzyně věž, dobrý den, vstupte na dráhu 31
AC:Vstupuji na dráhu 31, ONH
TWR:ONH, vítr 220 stupňů 3 knoty, vzlet z dráhy 31 povolen
AC:Vzlet z dráhy 31 povolen, ONH
TWR:ONH, pokračujte Velvary a přejděte na Ruzyně info 118.3, naslyšenou
AC:Na Velvary a Ruzyně info 118.3, díky, naslyšenou, ONH

AC:Ruzyně info, OK-MNH, přeji dobrý den, po vzletu z dráhy 31, výška 2000 feet Pilot dostal pouze horní mez 2000 stop, jinak je výška v jeho rukou. Případné protiletící letadlo dostane naprosto stejné instrukce - tedy znovu: separace je plně v rukou pilota. INFO poskytuje pouze informace o provozu, nějaké aktivní vektorování neočekávejte. (V simulovaném provozu - pokud ATC nemá zrovna příliš mnoho práce - by ale asi řídící ten vektor dal, vždyť proto toho ATC dělá, že...)
RU INFO:ONH, Ruzyně info, dobrý den, radarový kontakt, ohlašte Velvary, maximálně 2000 feet
AC:Velvary ohlásím, maximálně 2000 feet, ONH
AC:ONH, poloha Velvary
RU INFO:ONH, rozumím, pokračujte do Liberce, povoleno opuštění frekvence, odpovídač 7000, přeji příjemný let a naslyšenou
AC:Odpovídač 7000, pokračuji do Liberce, děkujeme, pekný den

AC:Liberec info, OK-MNH, dobrý den A opět - žádné žádosti a žádná povolení, jen informace. Pilot si musí sám ověřit, zda je přistávací dráha bez překážek a může na ni bezpečně přistát.
AFIS:ONH, Liberec info, dobrý den, dávejte
AC:Liberec info, ONH, Z-142, vstupuji do vaší informační zóny, poloha Rašovka, navigační let z Prahy do Liberce, žádám informace pro přistání
AFIS:ONH, dráha v používáni 16, okruhy levé, vítr 180 stupňů, 4 knoty, QNH 1023, momentálně jedna 142 po větru levého 16
AC:dráha 16, okruhy levé, QNH 1023, ostatní přijal a pokračujeme do polohy po větru levého dráhy 16, ONH
AFIS:Liberec info
AC:ONH, po větru levého dráhy 16
AFIS:ONH, pořadí dva, 142 na finále
AC:pořadí dva, 142 vidím, ONH
AC:ONH, finále dráhy 16
AFIS:Liberec Info


Last update 24.2.2003
Copyright 2002 © David Černý, Martin Klumpler [CNW:Counter]